Ιατρικοί Αντιπροσώποι

Υπηρεσίες Ιατρικοί Αντιπροσώποι

Η εταιρεία έχει ομάδα από καταρτισμένο προσωπικό για την ενημέρωση και προώθηση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει στον αντίστοιχο ιατρικό κόσμο, τους ιατρούς, φαρμακοποιούς και συναφών ειδικοτήτων. Αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ιατρούς και φαρμακοποιούς και αναδεικνύει τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει, ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο, για νέα σκευάσματα και υπενθύμιση για τα παλαιότερα.

Η Kypropharm εργοδοτεί μια ομάδα που απαρτίζεται συνολικά από 19 φαρμακευτικούς επισκέπτες από ένα ποικίλο χώρο ειδικοτήτων που περιέχει εμπειρία και ένα εύρη φάσμα από ειδικεύσεις και ικανότητες. Της ομάδας ηγείται ο υπεύθυνος πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων και υπάρχει συνεχή επικοινωνία μεταξύ της ομάδας φαρμακευτικών επισκεπτών και της ομάδας Φαρμακοεπαγρύπνησης μας.

Οι φαρμακευτικοί μας επισκέπτες ενισχύονται στα καθήκοντα τους και από οχήματα υπηρεσίας που η εταιρία μας πληρώνει και τους παρέχει έτσι ώστε να τους δίνονται τα καλύτερα μέσα για να φέρουν εις πέρας το έργο τους με ακρίβεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.